Begrafenis – crematie

De teraardebestelling kan niet plaatsvinden voor het verstrijken van een termijn van 24 uur na het overlijden. Tevens kan ze enkel plaatsvinden met de toestemming van de ambtenaar van de Burgelijke Stand. De teraardebestelling vindt plaats op de begraafplaats. Dit kan elke werkdag, behalve op zaterdagnamiddag. Het lichaam van de overledene wordt met een lijkwagen (begrafenisonderneming) vervoerd.

De verassing wordt toegestaan indien de overledene zijn wil heeft uitgedrukt of op aanvraag van een derde die belast is met de organisatie van de begrafenis.