Eerste onthaal vreemdelingen

Dienst Bevolking – Loketten nr. 1 & 2

Deze dienst registreert elke persoon van vreemde nationaliteit die op het grondgebied van de gemeente verblijft, ingevolge de bepalingen van de wet van 15.12.1980 op het verblijf van de vreemdelingen in België en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Mee te brengen documenten:

Voor de eerste registratie dient elke persoon in het bezit te zijn van ofwel zijn internationale paspoort, ofwel zijn nationale identiteitskaart. Alle bijkomende inlichtingen zullen individueel meegedeeld worden tijdens een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers van de dienst.