Eerste onthaal vreemdelingen

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.95 – 02/773.05.49 – 02/773.06.64 – 02/773.05.31

Deze dienst registreert elke persoon van vreemde nationaliteit die op het grondgebied van de gemeente verblijft, ingevolge de bepalingen van de wet van 15.12.1980 op het verblijf van de vreemdelingen in België en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Mee te brengen documenten:

Voor de eerste registratie dient elke persoon in het bezit te zijn van ofwel zijn internationale paspoort, ofwel zijn nationale identiteitskaart. Alle bijkomende inlichtingen zullen individueel meegedeeld worden tijdens een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers van de dienst.

 

Om een afspraak te maken :

Brexit – Omwisseling verblijfsvergunning voor 1 persoon

Brexit – Omwisseling verblijfsvergunning voor 2 personen of meer

Eerste inschrijving in Belgïe – Europese buitenlander, voor één persoon (student, werknemer, zelfstandige, voldoende middelen van bestaan, werzoekende,…)

Eerste inschrijving in Belgïe – Europese buitenlander, voor twee of meer personen (student, werknemer, zelfstandige, voldoende middelen van bestaan, werzoekende,…)

Eerste inschrijving in Belgïe – niet Europese buitenlander, voor één persoon (met of zonder visa D, niet EU student, gecombineerde vergunninghouder …)

Eerste inschrijving in Belgïe – niet Europese buitenlander, voor twee of meer personen (met of zonder visa D, niet EU student, gecombineerde vergunninghouder …)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Niet-Europese buitenlander (artikel 10)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Europese buitenlander (artikel 40bis of 47)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Belg (artikel 40ter)

Afgifte, voor één persoon, van het eerste attest van immatriculatie van de verzoeker om internationale bescherming – Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van het attest

Afgifte, voor twee of meer personen, van het eerste attest van immatriculatie van de verzoeker om internationale beschermingGeen afspraak nodig voor de vernieuwing van het attest

Eerste aanvraag voor een kaart A of HGeen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Aanvraag voor een kaart B (verandering van status kaart A naar kaart B) – Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Aanvraag voor een machtiging tot vestiging (kaart C)Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (kaart D) – Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Eerste aanvraag voor een kaart E of F (volgend bijlage 19 of 19ter) – Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Aanvraag voor een duurzame verblijfskaart (kaart E+ of F+) – Geen afspraak nodig voor de vernieuwing van een kaart

Voor alle procedures die hierboven niet worden genoemd, kunt u zonder afspraak naar het loket gaan.

Brexit – december 2020 : info op de website van de Vreemdelingenzaken