Overhandiging van getuigschriften en akten van Burgerlijk stand

Welke akten?

Akten van geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit en overlijden.

Begunstigden

Art 29 § 1. Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van akten van meer dan honderd jaar oud.
De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van minder dan honderd jaar oud.

Kost

Gratis.

Hoe verkrijgen?