Eensluidend afschrift

Dienst Bevolking – Tel. 02/773.06.62

Principe

Het doel is de garantie te bieden dat een kopie van een document perfect overeenstemt met het origineel.

Begunstigde

Elke persoon wiens gewoonlijke verblijfplaats zich op het territorium van de gemeente bevindt , als ook de ondernemingen die er hun maatschappelijke zetel hebben.

Mee te brengen documenten: het originele document en de kopie ervan.

Kostprijs: €10,00 (behoudens uitzonderingen voorzien in het reglement inzake aflevering van administratieve documenten)

Welke documenten kunnen niet eensluidend worden verklaard?

  • documenten opgesteld in een onleesbaar geschrift of onbegrijpelijke vorm
  • immorele, frauduleuze of strafbare opschriften
  • authentieke akten
  • uittreksels uit het handelsregister
  • private documenten
  • identiteitskaarten, elektronische kaarten, biometrische kaarten
  • paspoorten, rijbewijzen