Brexit – Rijbewijzen

De Brexit heeft ook gevolgen voor de rijbewijzen van het Verenigd Koninkrijk, van Noord-Ierland en van Gibraltar.

Tot 31.12.2020 werden bovenvermelde rijbewijzen als Europese rijbewijzen beschouwd ; sinds 01.01.2021 worden ze beschouwd als niet-Europese rijbewijzen.

Deze rijbewijzen kunnen nog steeds worden omgewisseld, maar ze zullen moeten voldoen aan de omwisselingsvoorwaarden geldig voor de niet-Europese rijbewijzen.

Deze nieuwe omwisselingsprocedure heeft voornamelijk als gevolg dat de omwisseling van rijbewijzen van het Verenigd Koninkrijk, van Noord-Ierland en van Gibraltar nu verplicht is.

Hoe kan u de omwisseling van uw rijbewijs aanvragen ?

  1. U meldt zich aan bij de bevolkingsdienst, loket nr 4, met uw identiteitskaart/verblijfsvergunning en met uw rijbewijs. De loketbediende zal hiervan een kopij maken en uw telefoon/GSM-nummer of uw e-mail adres noteren
  2. Uw dossier wordt onderzocht in de daaropvolgende dagen
  3. U wordt gecontacteerd :
  • Het nazicht is positief : U meldt zich aan met uw dentiteitskaart/verblijfsvergunning, met uw rijbewijs, met een recente pasfoto (minder dan 6 maanden) en 25 € (bij voorkeur betaling met bankkaart) aan loket nr 4
  • Sommige bewijsstukken moeten voorgelegd worden, bijvoorbeeld de beëdigde vertaling van het rijbewijs, een bewijs van verblijf indien uw nationaliteit niet dezelfde is als deze van het rijbewijs, enz. : idem
  • Het nazicht is negatief : de procedure eindigt hier
  1. Bij een positief nazicht wordt het rijbewijs opgemaakt.
  2. Bij afhaling van het Belgisch rijbewijs, wordt uw buitenlands rijbewijs bij de rijbewijsfiche gevoegd. Dit rijbewijs wordt slechts teruggegeven, in ruil voor het Belgisch rijbewijs, op het ogenblik dat u definitief naar het buitenland zou vertrekken.